இயற்கை விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் வானகம்

2 August 2012

வானகத்தில் இயற்கை வாழ்வியல் பயிற்சிநாள் :
15.8.2012 முதல் 18.8.2012 வரை மூன்று நாட்கள்

தங்குமிடம் உணவு சேர்த்து
பயிற்சி க்ட்டணம் ரூபாய் 750 மட்டும்


முன்பதிவு செய்ய :
M. செந்தில் கணேசன் Cell : 9488055546

No comments:

Post a Comment