இயற்கை விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் வானகம்

26 June 2012


" இயற்கை விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் " 
அவர்களின் உண்மைக்கு வலுசேர்த்த ஒளிப்பதிவு.
 

 

இந்த ஒளிப் பதிவை பதிவிறக்கம் செய்ய  :

உண்மையை உலகுக்கு உரத்திக் கூறிய விஜய் தொலைக்காட்சிக்கு நன்றி.....

1 comment:

  1. Ours culture is great we used things only to keep away the insects from plant.
    But these foreign great researchers introduced the insect killers(pesticide) and did great blunder to nature and to the world.
    Our India is always great.

    ReplyDelete